KaCe Jewel HB, c/o WRT AB, Vollmervägen 28, SE-187 36 Täby, Sweden
E-mail kacejewel@gmail.com  Tel +46 708296365
 
 
KaCe Jewel HB
Dalvägen 51A
187 33 Täby
Tel 08 7567245
support@kacejewel.se
 
GrenkeLeasing - vår finansieringspartner
 

Grenke Leasing skriver:

"Belasta inte kapitalet..."
Den som vill hålla jämna steg i konkurrensen och ligga i täten av den tekniska utvecklingen måste investera. Med dagens snabba utveckling inom IT är regelbundna nyinvesteringar nödvändiga - men det betyder inte att man behöver binda upp sitt kapital i dyrbar utrustning och därmed belasta sin likviditet.

Den kloka lösningen heter: "Leasa i stället för att köpa". Med GrenkeLeasing har ni en finansieringpartner, som med ytterst gynsamma villkor och låga avgifter erbjuder den rätta leasinglösningen för era behov. Leasing betyder att företagets ekonomi är lättare att planera. Leasingavgifterna är avdragsgilla som kostnader i verksamheten. Tack vare konstanta leasingavgifter över en förutbestämd tidsperiod kan ni kalkylera enklare och planera kostnaderna klokt och långsiktigt.

Ett typiskt leasingavtal sträcker sig över 36 månader. Efter denna period kan man köpa ut den leasade utrustningen för sitt restvärde å 10 %. Vid t ex leasing av en Panasonic kassadator med programvara blir detta en mycket bra affär, eftersom brukslivslängden hos Panasonic hårdvara lätt kan uppgå till tio år, tack vare Panasonics reservdels- och servicegarantier.

 
 
 
                                                Etiketteringssystem