KaCe Jewel HB, c/o WRT AB, Vollmervägen 28, SE-187 36 Täby, Sweden
E-mail kacejewel@gmail.com  Tel +46 708296365
25 maj 2018   Den nya Dataskyddsförordningen har trätt i kraft. Vi hänvisar till rubriken Dataskydd.

15 maj 2019   På grund av den  stigande kursen för EUR-valutan har vi varit tvungna att anpassa priserna för våra termotransferetiketter.

EUR-kursutvecklingen
Våra termotransferetiketter tillverkas i ett EU-land som har EUR som standardvaluta. Kurvan visar kursutvecklingen för EUR mot Svenska Kronan under de senaste fem åren. Priserna för våra termotransferetiketter har sedan 2017 varit baserade på kursen EUR = 9.7 SEK. Nu har EUR-kursen börjat överstiga 10.8 SEK och vi måste därför anpassa våra etikettpriser
                                                Etiketteringssystem