KaCe Jewel HB, c/o WRT AB, Vollmervägen 28, SE-187 36 Täby, Sweden
E-mail kacejewel@gmail.com  Tel +46 708296365
   
 
Om streckkoder och 2D-matrixkoder...
 
 

Om streckkoder har det skrivits tjocka böcker, men eftersom streckkodsbegreppet i princip är mycket enkelt, håller vi detta informationsavsnitt kort.

Vad är en streckkod?
I vår bransch (smycke-, guldsmeds- och optikbranschen) är en streckkod en sätt att skriva ett artikelnummer. Om man föreställer sig strecken i en streckkod som ett slags främmande skrivtecken - precis som ryska eller grekiska skrivtecken - så får man klart för sig att: En streckkod är en representation av ett artikelnummer.


   Denna ringetikett har dimensioner 10x72 mm.   Streckkoden är 17 mm lång och 2,5 mm hög

Varför använder man streckkoder?
Svar För att de kan läsas av en streckkodsskanner.

Vad gör streckkodsskannern?
Svar:  Läser (skannar) streckkoden, tolkar (avkodar) koden och skickar informationen till datorn.

I etikettexemplet ovan läser skannern streckkoden på etikettens vänstersida och skickar artikelnummer 13123456789 till datorn. Har man ett ordbehandlingsprogram igång i datorn, visas siffrorna 13123556789, precis på samma sätt som om man hade skrivit dem på tangentbordet.


För att även kunna läsa artikelnumret visuellt (utan streckkodsskanner) skrivs det i regel i klartext under streckkoden.


Streckkoder och kassassystem

Har man ett PC-baserat kassasystem, skannar man streckkoden på varans etikett och i samma ögonblick "vet" kassaprogrammet vilken artikel det är och kan direkt visa priset och skriva ut ett kassakvitto om kunden bestämmer sig för att "slå till".

 
     
 
Om streckkodstyper
 
 

Sedan streckkoder börjats använda har dussintals olika streckkodstyper utvecklats. I vår bransch används i regel små eller mycket små etiketter. Därför skall "våra streckkoder" vara små, men ändå läsbara för en handskanner. Detta leder omedelbart till ett antal specifika krav på

- streckkodstypen, som måste kunna ge små koder
- etikettskrivaren, som måste kunna skriva dessa små koder
- streckkodsläsaren, som måste kunna avkoda kompakta koder som är endast några millimeter höga


Vilka streckkodstyper rekommenderar KaCe Jewel?
Svar:  Typ Interleaved 2 av 5 för artikelnummer som består av endast siffror
          Typ EAN 13 (livsmedelskoden) där artikelnumret skall bestå av 13 siffor
          Typ Kod 39 eller Kod 128 för artikelnummer som består av alfa-numeriska tecken (bokstäver och siffror)

Vad gör man om en streckkod inte får plats på etiketten?
Svar:  Då använder man en två-dimensionell kod som heter 2D-matrixkoden.

Bilden här nere visar hur det kan bli när ett artikelnummer består av såväl siffror som bokstäver: en streckkod som representerar artikelnumret ABCDE12345 ryms inte på vänstra halvan av en standard 10x72 mm ringetikett. 


   Denna ringetikett har dimensioner 10x72 mm.   Streckkoden är 24,5 mm lång och 2,5 mm hög,
   men 2D-matrix kodens dimensioner är endast 5x5 mm

Läsning av 2D-matrixkoder kräver en handskanner som kan läsa såväl streckkoder som två-dimensionella koder och som därför ett något dyrare. 2D-matrixkoder har dock ytterligare en fördel: de kan skadas, så att hela 30 % av koden är borta. Men en 2D-matrixskanner kan ändock läsa den "skadade" koden.

Vilken programvara kan skapa dessa streckkoder?
Svar:  KaCe Jewel's program Zebra Designer 3

 
   
                                                Etiketteringssystem