KaCe Jewel HB, c/o WRT AB, Vollmervägen 28, SE-187 36 Täby, Sweden
E-mail kacejewel@gmail.com  Tel +46 708296365

Våra försäljnings- och leveransvillkor

1. Tillämplighet

KaCe Jewel HB:s allmänna försäljningsvillkor och priser gäller från och med på vår hemsida angivet datum och ersätter tidigare publicerade försäljningsvillkor och priser. Varorna som presenteras på vår hemsida utgör KaCe Jewel HB:s ordinarie sortiment. Vid en eventuell skillnad mellan produktinformation eller priser angivna på vår hemsida och angivna i övriga publikationer har hemsidans information företräde.

2. Priser och betalning

Priserna på vår hemsida uppdateras i realtid. Moms och frakt tillkommer. Vid val av faktura tillkommer en avgift på 25 kr ex/moms. Priserna är angivna i svenska kronor. KaCe Jewel HB äger rätt att ändra tidigare offererade priser utan föregående avisering. Mellan KaCe Jewel HB och kund gäller dock avtalat pris om inget annat särskilt avtalats. För privatpersoner sker försäljning mot kontokort, Internetbetalning eller mot faktura eller delbetalning genom vår partner Payson AB. Försäljning till företag kan ske efter särskild kreditprövning mot faktura som förfaller till betalning fjorton (14) dagar från fakturadatum. Vid ej godkänd kreditprövning gäller samma regler som för privatperson. Betalning kan även erläggas genom kontokort utfärdat i Sverige eller direktbetalning via SEB, Swedbank, Nordea, Handelsbanken eller Danska Banken.


Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med åtta (8) % plus gällande referensränta (tidigare diskontot) från förfallodagen. Payson tar ut vid var tid gällande lagstadgad påminnelseavgift.

3. Fraktkostnad

Frakt tillkommer på samtliga beställningar. Den totala fraktkostnaden räknas ut vid fakturering av ordern då det framgår vad försändelsen väger. Om försändelsen är skrymmande, måste levereras på pall eller om den omfattar flera kollin tillämpas särskild kostnadskalkyl. Grundfrakten är för närvarande 196:- kr exkl. moms för företagspaket med max vikt 3 kg och brevporto för brevförsändelser upp till max vikt 300 g. Vid delleverans faktureras frakt baserad på vikten för de restnoterade produkterna. Varor kan ej avhämtas hos KaCe Jewel HB.


4.
Leverans

Order mottagna före klockan 13.00 avseende lagerhållna produkter expedieras som regel samma dag. Vi anlitar PostNords Företagspaket, PostNord Sverige och i förekommande fall budfirmor för leverans. Till företag levereras godset direkt till leveransadressen. Posten gör normalt ett försök att köra ut godset, utkörning sker då mellan 8:00 och 16:00 vardagar. Finns ingen på plats levereras godset till närmsta postcenter för avhämtning om kollit väger under 20 kg. Ny utkörning kan beställas via PostNords kundtjänst på 0771-333310 till en extra kostnad enligt postens prislista.


5.
Reparationer

När en av KaCe Jewel såld hårdvara (dator, skrivare, skanner eller dylikt) behöver reparation skall kunden kontakta KaCe Jewel HB:s kundservice på telefon 0708-296365 eller framföra reparationsbehovet skriftligt till vår e-postadress kacejewel@gmail.com. Var god uppge vårt fakturanummer för fakturan utfärdat vid ert köp av varan. Vi utfärdar då ett returnummer, som kommer att gälla under 14 dagar. Varan skall ha kommit KaCe Jewel HB till handa inom 14 dagar från utfärdande av returnumret. Vid återsändandet av varan skall returfrakten till KaCe Jewel HB vara betald samt skall ordersedel, fakturakopia och uppgift om giltigt returnummer medfölja. Varan skall vara väl förpackad, helst i original emballage och annars i av Posten godkänt ytteremballage (t ex brun wellpappkartong).

6.
Outlösta försändelser

För försändelse som ej lösts ut utan gått i retur till KaCe Jewel HB debiteras en avgift om f n 250 kr plus moms för att täcka KaCe Jewel HB:s transport- och administrationskostnader.

7. Reklamation

För att åberopa att vara är felaktig (ang. transportskada, se nedan) skall företagskund reklamera till KaCe Jewel HB omgående, dock senast 14 dagar från fakturadatum samt på visst sätt returnera varan.

Företagskund skall ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att vara är felfri. Inkommer reklamation efter 14 dagar förbehåller sig KaCe Jewel HB rätten att avgöra om och hur felet skall avhjälpas.

Vid reklamation skall kund kontakta KaCe Jewel HB:s kundservice på telefon 0708-321324 eller via e-post till kacejewel@gmail.com. Uppge order och fakturanummer samt orsak till reklamationen för att få ett returnummer. Returnumret är för företagskunder giltigt under 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit KaCe Jewel HB till handa. Varan bör sändas in inom 14 dagar från mottagande av KaCe Jewels returnummer. Returfrakten till KaCe Jewel HB skall vara betald samt ordersedel, faktura och uppgift om giltigt returnummer jämte en redogörelse av felet medfölja varan. Returer skall återsändas i originalförpackning samt väl förpackade i av posten godkänt emballage (ex vis brun wellpappkartong).

Transportskada skall på ankomstdagen av leveransen anmälas till Posten på telefon 0771-33 33 10 för företag och till KaCe Jewel HB på telefon 0708-296365

8. Ansvar för fel

Föreligger fel som KaCe Jewel HB ansvarar för, åtar sig KaCe Jewel HB att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation eller omleverans eller återbetala köpeskillingen. KaCe Jewel HB äger rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier. KaCe Jewel HB:s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. KaCe Jewel HB bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex - men ej begränsat till – inkompatibilitet, leveransförseningar, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada.

9. Teknisk support

För teknisk support - användarstöd - allmänt eller vid fel i vara, åtar KaCe Jewel HB i första hand att utreda ursaken till felet i samråd med köparen. Detta sker i allmänhet genom en supportkontakt via TeamViewer – vår on-line internet supportrutin. Vi förbehåller oss rätten att hänvisa kunden till respektive produkttillverkare.

10. Personuppgifter och Dataskyddsförordningen (GDPR)

KaCe Jewel HB är ansvarig för de personuppgifter som lämnas till KaCe Jewel HB. Uppgifterna lagras i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot kund. Du kan när som helst ändra dina uppgifter (inklusive avbeställa katalog och direktutskick) genom att logga in på vår webshop med ditt användarnamn och lösenord du har fått av oss tidigare. Dataskyddsförordningen träder i kraft den 25e maj 2018. KaCe Jewel har i en särskild skrivelse informerat alla kunder om förordningen.

11. Kundkonton

Inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) till kundkonton på KaCe Jewel HB:s webshop ska hanteras så att de inte kommer till obehöriga personers kännedom. Om du ger dina inloggningsuppgifter till någon annan bekräftar du därmed att den personen äger rätt att lägga beställningar i ditt namn och att du är betalningsskyldig för sådana beställningar. För kundkonton som tillhör juridiska personer anses samtliga personer som har tillgång till inloggningsuppgifterna till kontot vara behöriga att lägga beställningar för den juridiska personens räkning. Om du tror att någon obehörig person har tillgång till dina inloggningsuppgifter åligger det dig att omedelbart meddela KaCe Jewel HB detta och att byta ditt lösenord.

12. Övrigt

Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för skrivfel, leverantörers prishöjningar, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning.

Alla namn, beteckningar m.m. som förekommer på KaCe Jewel HB:s hemsida är i förekommande fall registrerade varumärken.

De uppgifter som lämnas härigenom utgör och manifesterar inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet, garanti mm annat än där så är direkt angivet.

KaCe Jewel HB förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering. Prisändringar för importerade artiklar kan vara relaterade till kursändring för utländska valuta och därmed svåra att förutse i förväg.

Vid er orderläggning skickas ett ordererkännande via e-post. Ordererkännandet är att betrakta som information om innehållet i beställningen. När det gäller ej lagerförda artiklar, t ex kundspecificerade etikettformat, som vi måste beställa hos en utländsk tillverkare, kan priser ändras under leveranstiden som följd av kursändring.

13. Länkar till tredje parts webplatser

Länkar i dokument som tillhandahålls i denna webshop gör det möjligt att lämna webshoppens server. De länkade webbplatserna kontrolleras inte av KaCe Jewel HB och KaCe Jewel HB bär därför inget som helst ansvar för innehållet i sådana webbplatser eller innehållet i länkarna till sådana webbplatser. KaCe Jewel HB tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av för våra kunders väsentlig information och vårt tillhandahållande av en länk innebär inget godkännande från KaCe Jewel HB av aktuell webbplats.

14. Tillägg avseende programvara som finns tillgänglig på denna server

All programvara som finns tillgänglig för att hämtas från denna server är upphovsrättsligt skyddade verk från respektive tillverkare. Användning av sådan programvara omfattas av villkoren i det eventuella licensavtal som medföljer eller ingår i programvaran. En användare kan inte installera eventuell programvara som åtföljs av ett licensavtal eller som inkluderar ett licensavtal, om inte han eller hon först accepterar villkoren i licensavtalet. Programvaran får endast hämtas för användning i enlighet med villkoren i licensavtalet.

Eventuell reproduktion eller vidaredistribution av programvaran som inte överensstämmer med villkoren i licensavtalet är förbjuden. Eventuella överträdelser kan komma att beivras.

KaCe Jewel HB ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av programvara som finns tillgänglig på denna eller våra huvudmäns server.                                                Etiketteringssystem